VANDRA MED DIN HUND I Vedema naturområde

Hisnande, utmanande och rofyllt
Vedema är skog. Dunkel granskog, en del tallskog men också torra bokbackar och fuktdrypande lövskog. I dalgången ringlar Rökeån fram och från Vedema Hall får du en hisnande utsikt. I Barsjön kan du fiska. Du tar dig lätt till Vedema från Agilityfabriken via bil (2 min) eller cykel/vandra ca 15 min.

Natur

Strövområdet ligger på en horst, Hörjaåsen, som bildades för 70 miljoner år sedan. I den torra tallskogen växer lingon och ljung. I den mörka granskogen överlever inte mycket mer än mossor. Kring Rökeån är växtligheten närmast tropisk. Vedema hall är ett starkt kuperat skogsområde på urbergsgrund med dramatiska rasbranter.

Kulturhistoria

Det finns många spår efter de människor som levt och verkat i området. Ruiner efter små torp gömmer sig lite överallt och odlingsrösen och stengärden visar var jorden brukats. Typiskt för Vedema är alla jordvallar som löper genom skogen och som bildat gränser eller varit staket åt tamdjuren. Vid Rökeån finns resterna av en gammal kvarn.

Aktiviteter
Vandra och promenera

Det finns en handfull markerade strövstigar i området. Landskapet är kuperat och de markerade stigarna är inte anpassade för barnvagn eller rullstol. Vägen till Barsjön från den västra parkeringen är däremot slät och fin, men något kuperad. Skåneleden passerar igenom området.

Fiska

I Barsjön är fisket fritt. Ekan lånar du gratis och fiskebryggan är lättillgänglig. Fiske i Rökeån är däremot inte tillåtet.

Äta

Det finns fina rastplatser med grill och ved invid sjön, vilka är lättillgängliga. Utspridda i området finns ytterligare sex iordningställda rastplatser. Vid Stora Dammvägen finns också en raststuga.


Skidor och pulka

En av backarna väster om Barsjön är populär bland pulka- och skidåkare vintertid. 

Hitta hit
Med buss

SkåneExpressen 9, Ängelholm-Örkelljunga-Hässleholm, går alla dagar till "Hörlingegården". Härifrån är det ca 2 km till strövområdets östra del längs med en byaväg i jordbrukslandskap som går parallellt med väg 24. När man korsat bäcken tar man vänster längs med skogskanten för att komma till den blå slingan.

Samma buss går också till "Hörja skolan". Härifrån är det ca 2 km till Hågnarpsstugans parkering i strövområdets västra del längs med en lågtrafikerad byväg. Vid flervägskorsningen ta grusvägen till höger utan bom.


Med bil

Från väg 24 är det skyltat mot Vedema. Härifrån är det ca 1.5 km till Barsjöparkeringen.

Gps till parkering

Barsjöparkeringen:
WGS84 DDM 56°12.677'N, 13°38.234'E
RT90 6233573, 1365482


Texten är lånad från Skånska landskap där det finns kartor att utforska.